Ecuador

Vaticaan en Ecuador bepleiten duurzame toerisme

Kardinaal Antonio Maria Veglio heeft namens het Vaticaan in een boodschap voor de Wereldtoerismedag op donderdag 27 september een oproep gedaan tot het verduurzamen van het toerisme in de wereld. Ecuador maakt duurzaam toerisme tot speerpunt van regeringsbeleid. De jaarlijkse dag is een initiatief van de Wereldorganisatie voor het Toerisme (WTO). 

Kardinaal Veglio stelt in de boodschap namens het Vaticaan vast, dat het idee van duurzame ontwikkeling al langer ingang heeft gevonden in de toeristische sector. “Maar elke vorm van toerisme moet duurzaam zijn en zou slechts duurzaam mogen zijn. Het is belangrijk zich daarbij rekenschap te geven van de energieproblemen en te beseffen dat de negatieve effecten van de verstoring van het natuurlijk evenwicht vaak maar moeilijk weer ongedaan kunnen worden gemaakt'. 

Verantwoordelijkheid

Met betrekking tot het toerismepastoraat wijst de curiekardinaal op de bijzondere verantwoordelijkheid van de katholieke kerk voor de schepping. “Wij mogen ons daarbij niet beperken tot louter technische oplossingen. Wij willen een ethisch verantwoordelijk toerisme bevorderen, dat zowel de waardigheid van personen als volkeren respecteert, dat voor iedereen toegankelijk is en dat duurzaam en ecologisch is. Wij roepen iedereen in de wereld op om op een respectvolle en verantwoordelijke manier gebruik te maken van het toerisme, opdat de mogelijkheden daarvan ten volle worden ontwikkeld en de schoonheid van de natuur en de volkeren recht wordt gedaan'.

Ecuador

De regering van Ecuador in Zuid-Amerika kondigde al eerder aan, dat duurzaam en verantwoord toerisme speerpunt  zal zijn van het regeringsbeleid voor deze sector. 'Duurzaam en verantwoord toerisme heeft ook als doel om de ethiek van het verantwoord toerisme te bevorderen. Dat bevordert de mensenrechten en de sociale integratie van de bevolking. Het omvat bovendien toegankelijk toerisme én de volle verantwoordelijkheid van de particuliere sector.

Roadshow

De uitgangspunten van het Ecuadoriaanse overheidsbeleid voor de reissector werden woensdag 26 september, aan de vooravond van de Wereldtoerismedag, nog eens nadrukkelijk bevestigd tijdens een Ecuador Tourism Roadshow in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Afgevaardigden van het ministerie van toerisme van Ecuador, agenten, hoteliers, aanbieders van trein- en cruise- reizen presenteerden zich daar aan de Nederlandse media en reiswereld.

Bijzondere ligging

Mede dankzij haar geografische ligging op en nabij de evenaar biedt Ecuador vier uitzonderlijk diverse, maar kwetsbare, werelden, zoals het Amazonegebied, de met sneeuw bedkte bergen van de Andes, de uitgestrekte, duizenden kilometers lange kustlijn langs de Stille Oceaan en de Galapagos Eilanden, een natuurgebied dat op de wereld zijn weerga niet kent. 

Genieten en bewaken

'Het is goed om bezoekers van de diversiteit van van ons bijzondere land te laten genieten en tegelijkertijd ook duidelijk te maken dat dat niet kan, zonder de duurzaamheid ervan veilig te stellen en voor de verre toekomst te bewaken', zei Juan Patricio Navarro, directeur van het Trade and Promotion Bureau van Ecuador in Nederland.

27-9-2012